Usługi pielęgniarskie

Zapewniamy kompleksową opiekę i pielęgnację w możliwie najszerszym zakresie.

Posiadamy wykwalifikowany personel reagujący na wszelkie potrzeby podopiecznych. Świadczenia zdrowotne realizowane są na zasadach ogólnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy są pod opieką lekarza rodzinnego. Wizyty lekarza rodzinnego odbywają się na każde wezwanie w razie potrzeby. W nagłych przypadkach personel wzywa pogotowie ratunkowe.

Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańca i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania.
Opiekę medyczną nad mieszkańcem oprócz świadczeń gwarantowanych sprawuje również pielęgniarz zatrudniony w COM, który zapewnia mieszkańcom opiekę, wykonuje zlecane przez lekarzy zabiegi tj. iniekcje, opatrunki, zakraplanie oczu, pomiar poziomu cukru we krwi, pobieranie materiału do analizy laboratoryjnych, pomiar podstawowych parametrów, podawanie leków, rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalisty, profilaktyka przeciwodleżynowa.

 

Skip to content