CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE

Kętrzyński Dom Wsparcia

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi  dorosłym osobom niepełnosprawnym, które realizowane są  w ramach pobytu dziennego i całodobowego.

Centrum zapewnia 15 miejsc pobytowych dla osób korzystających z zakresu usług pobytu dziennego. W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy korzystają z pobytu 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. W trakcie pobytu w Centrum uczestnicy pobytu dziennego mogą skorzystać z infrastruktury Ośrodka:

  • sale do zajęć z specjalistami,
  • przestronny korytarz z szatnią i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
  • ogród,
  • posiłek.

Pobyt całodobowy zapewnia miejsca dla 7 Uczestników. Pomieszczenia są w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z zakresu usług pobytu całodobowego będą mogły zamieszkać w Centrum przez 7 dni w tygodniu. Pobyt całodobowy zapewnia pełne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców (kuchnia, pralnia, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, ogród) oraz pomocy opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Cały obiekt wyposażony jest w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym. Dla zapewnienia Uczestnikom kompleksowej opieki, Centrum zatrudnia opiekunów, terapeutów zajęciowych/ fizjoterapeutów.

 

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kętrzyn. Jego działalność finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem powstania Centrum jest wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i potrzeb,
  • poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włączenie do życia społeczności lokalnych,
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia,
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych, – wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Skip to content