Terapia zajęciowa

Uczestnicy Centrum mają możliwość korzystania z oferty terapii zajęciowej i różnorodnych form integracji. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Sali integracyjnej z aneksem kuchennym, w zależności od warunków atmosferycznych również i na zewnątrz Ośrodka w przyległym do budynku dziedzińcu.

Oferta terapii zajęciowej:

  • Ergoterapia – to forma terapii wykorzystująca różne rodzaje aktywności i rekreacji jako środki terapeutyczne. Wykorzystuje się tutaj również wszystkie pozostałe formy terapii zajęciowej: – arteterapia ( rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, filmoterapia, sztuki użytkowe, teatroterapia, zdobnictwo i dekoratorstwo, choreoterapia)
  • Socjoterapia (ludoterapia, zabawoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja),
  • Arteterapia – to wykorzystywanie różnego rodzaju form sztuki (muzyka, plastyka, taniec, teatr) w procesie terapeutycznym oraz rehabilitacyjnym dzieci i dorosłych,
  • Hortiterapia (terapia ogrodnicza) to rodzaj rehabilitacji, która wykorzystuje kontakt z przyrodą w celach leczniczych,
  • zajęcia kulinarne i gospodarstwa domowego (przygotowywanie posiłków, ciast, ciepłych dań itp., nakrywanie do stołów, sprzątanie, pranie, prasowanie, rozwijanie wzajemnej współpracy i pomocy itp. ),
  • spotkania prozdrowotne z pielęgniarzem, pogadanki (nauka zdrowego stylu życia, prawidłowego pomiaru ciśnienia, tętna i temperatury, nauka pierwszej pomocy itp.),
  • zajęcia relaksacyjne – stanowiące formę psychoterapii, ich celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego – rozluźnienie (w ciągu dnia) bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej (zazwyczaj wieczorem). Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem.

Oferta terapii zajęciowej jest zróżnicowana i dostosowana do stopnia sprawności oraz zainteresowań uczestników. Różnorodne zajęcia wpływają na integrację uczestników Centrum, zwiększenie samodzielności, (m.in. sprawniejsze wykonywanie codziennych czynności takich jak higiena osobista, ubieranie się, przygotowywanie posiłków itd.), poprawę stanu fizycznego (m.in. usprawnienie manualne i koordynacyjne), złagodzenie napięcia nerwowego, odwrócenie uwagi pacjenta od choroby i związanych z nią problemów, rozwój zainteresowań, pasji, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

 

Skip to content