Nabór

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG COM – KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA

Z usług Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia, powinni złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11 wniosek o skierowanie do Centrum wraz z kopią orzeczenia potwierdzającego posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

 

Plakat nabór uczestników

Skip to content